ArcGIS for Desktop – ArcMap: kartēšanas aplikācija

ģis

3.1.ArcMap: kartēšanas aplikācija.

Primārā datu attēlošanas aplikācija.
Izpilda kartes uzdevumus:

 • Attēlošana;
 • Rediģēšana;
 • Pieprasīšana;
 • Analīze;
 • Grafiki;
 • Ziņojumi.

3.2.ArcMap saskarnes elementi.

3.2.1.Satura tabula (TOC) pārvaldīšana.

Pārvieto slāņus augšup, lejup, lai mainītu attēlošanas kārtību.
Pēc noklusējuma slāņu kārtība:

 • Punkti, līnijas, laukumi.

Slāņu zīmēšanas kārtība:

 • No apakšas augšup.

Var pārsaukt datu rāmjus un slāņus.
Noņemt slāņus.

Cilnes augšā:

 • Saraksts pēc zīmēšanas secības (List by Drawing order)
 • Saraksts pēc avota (List by Source)
 • Saraksts pēc redzamības (List by Visibility)
 • Saraksts pēc selektētā (List by Selection)

3.2.2.Kataloga logs.

3.3.ArcMap opcijas.

Kontrolē noklusējumus:

 • Aplikācijas starta ekrānam;
 • Datu skatam;
 • Izkārtojuma (layout) skatam;
 • Metadatiem;
 • Tabulām;
 • DGN atbilstības CAD failiem;
 • Rastra datukopām;
 • Datu sadarbspējai (Data interoperability).

Saisītie resursi:
File Format MXD
Published Map File

1.daļa – ArcGis sistēma
2.daļa – Ģeogrāfija satiekas ar ģeometriju

Tavs komentārs