ArcGis for Desktop


Piemēros tiek izmantots –  AcrGis 10.2.2. un 10.3.3. for Desktop.

Dati: Envirotech, LU, LĢIA, Rīgas pašvaldība.

1. ArcĢIS sistēma

Telpisko datu organizēšana. ArcCatalog: datu pārvaldīšanas aplikācija. ArcCatalog opcijas. Telpisko datu formāti. Metadatu tipi.

2. Ģeogrāfija satiekas ar ģeometriju

Vektora dati, punkti, līnijas, laukumi. Rastra datu struktūra, šūnas. Kas ir shapefile? Kas ir ģeodatubāze? Kas ir CAD dati?

3. ArcMap: kartēšanas aplikācija

ArcMap saskarnes elementi. ArcMap opcijas.

4. ĢIS datu integrēšana un organizēšana

Kartes un slāņi. Slāņu pārvaldīšana, grupēšana, jaunu slāņu veidošana. Grāmatzīmes.

5. Objektu klases un slāņi

Slānis atsaucas uz objektu klasi (datiem). Objektu klase satur ģeometriju un atribūtus.

6. Datu attēlošana

Uz atribūtiem bāzētā simbolizācija. LYR faila saglabāšana.

7. Darbs ar kartes tekstiem

Tekstu izvietojuma nosacījumi, tekstu mērogošana. Kartes teksta izteiksme (expression). Rīkjosla Labeling. Kartes un ģeodatubāzes anotācijas. Ievads Maplex kartes tekstu attēlošanai.

8. Darbs ar tabulām

Slāņa atribūtu tabula. Tabulas anatomija. Tabulas funkcionalitāte. Tabulas opcijas.

9. Objekti

Objektu selektēšana pēc atribūtiem, pēc vietas, vaicājumu konstruēšana. Telpiskās saistības.

10. Koordinātu sistēmas

Karšu projekcijas. Telpiskā atskaite. Kā telpiskie dati veido izvietojumu.

11. Jaunu datu izveidošana

Artibūtu lauku tipi: skaitliskie, dubultprecizitātes, teksta, rastra, datuma, BLOB. Ģeodatubāzes priekšrocības. Datu iegūšana ģeodatubāzē.

12. Darbs ar skicēm

Rīkjoslu Editor, Edit Vertices, Advanced Editing, Feature Construction lietošana.

13. Pielipšanas (snapping) lietošana

14. Objektu un atribūtu rediģēšana

Uzlabotā (advanced) rediģēšana – kā precīzi sakrītoši-koincidenti izlabot divus slāņus – piem., robežu, kas iet pa upi.

15. Topoloģija

Kartes topoloģija un ģeodatubāzes topoloģija. Kļūdu labošana.

16. Kartes izkārtojuma (layout) izveidošana

Kartes elementi: leģenda, mērogs, ziemeļu virziens, logotips, dinamiskais teksts.