KONSPEKTU SĒRIJAS

ĢIS
ArcGis for Desktop
ArcGis for Server

LIFE SKILLS
Klasiskā masāža

SPAMS
spams

ArcGIS for Desktop – ArcĢIS sistēma

1.1. ArcĢIS sistēma.

ArcĢis ir ģeogrāfiskas informācijas sistēma (ĢIS) darbam ar kartēm un ģeogrāfisko informāciju.
Tā tiek izmantota ģeogrāfiskas informācijas:

 • Ievadei;
 • Labošanai;
 • Analīzei;
 • Vizualizācijai;
 • Izplatīšanai.

Sistēma piedāvā visu nepieciešamo infrastruktūru, lai nodrošinātu karšu un ģeogrāfiskās informācijas lietošanu gan organizāciju iekšienē gan publiski internetā.
ArcGis sistēma sevī ietver dažādas lietotnes windows videi:

 • ArcReader;
 • AcrGis for Desktop;
 • ArcGis for Server.

1.2. Telpisko datu organizēšana.

Telpiskie dati – Telpiskie dati ir īpašs datu veids, kurus var piesaistīt ģeogrāfiskajai kartei. Tos raksturo informācija par novietojumu telpā un saistību ar citām īpašībām un detaļām, kurām nav telpisks raksturojums.

Savukārt ģeogrāfiskā Informācijas Sistēma (ĢIS) ir datorizētu instrumentu komplekss telpisko datu analīzei.

ĢIS kodols ir datu bāze, kura dod iespēju saistīt telpiskos datus ar to aprakstošajiem datiem jeb atribūtiem.

Tradicionālā metode ģeogrāfiskās telpas atveidošanai, kuru raksturo dažādi telpiskie dati, ir vairāku tematisko slāņu izmantošana (slāņu metode). Savukārt alternatīvā metodē izmanto atsevišķus diskrētus objektus, kuri tiek savstarpēji saistīti (objektu orientētā metode). Neatkarīgi no tā, kāda ģeogrāfiskās telpas atveidošanas metode tiek izmantota, telpiskie dati pirms to ievadīšanas un uzglabāšanas datorā ir jāpadara vienkāršāki. Līdz ar to visas ģeogrāfiskās īpašības tiek izteiktas ar 3 pamatelementu palīdzību – ar punktiem, līnijām un laukumiem.

1.3. ArcCatalog: datu pārvaldīšanas aplikācija.

ArcCatalog ir lietotne kas atļauj pārlūkot un pārvaldīt visus ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datus.

1.4. ArcCatalog opcijas.

 • ĢIS datu kopuma pārlūkošana;
 • Ģeogrāfiskās informācijas vizualizēšana;
 • Metadatu pārlūkošana un rediģēšana;
 • Darbs ar tabulām.

1.5. Telpisko datu formāti.

Ir divi ĢIS telpisko datu pamatmodeļi: vektoru dati un rastra dati. Abi šie datu modeļi tiek izmantoti, lai vizuāli attēlotu objektus vai vietas uz zemes virsmas, taču starp modeļiem ir arī nelielas atšķirības. Vektoru datu modelis objektus vai vietas vizuāli attēlo ar punktiem, līnijām un poligoniem. Savukārt rastra datu modelis izmanto pikseļu vai šūnu matricas.

1.5.1. Vektoru dati.

 • Līnijas – piemēram, kadastra kartes zemes robežas;
 • Punkti – piemēram, ūdens ņemšanas vietu atzīmes;
 • Poligoni – piemēram, ūdenstilpņu teritorijas.

1.5.2. Rastra dati.

 • Melnbaltie – ortofoto;
 • Krāsainie – aerofoto;
 • Vairāku joslu – satelītu attēli.

1.5.3. 3D dati.

 • Digitālais virsmas augstuma modelis;
 • LIDAR mērījumi.

1.5.4. Metadati.

1.6. Metadatu tipi.

Metadati, jeb ĢIS datu kopu dokumentācija. Metadatus vienkāršoti varētu dēvēt „dati par datiem”, tie apraksta dažādus datu aspektus, piemēram, identifikāciju (kurš ir izveidojis datu kopu, kāds ir datu kopas nosaukums, cik aktuāli ir dati u.tml.), datu kvalitāti (cik dati ir kvalitatīvi, vai dati ir pilnīgi u.tml.), ģeogrāfisko norādi un sakārtošanas informāciju (kā dati ir saistīti ar reālo pasauli (koordinātu sistēma), kā dati ir sakārtoti (datu modeļi, topoloģija)), entītiju un atribūtu informāciju (kāda ģeogrāfiskā informācija ir iekļauta (ceļi, cauruļvadu tīkli), kā informācija ir kodēta u.tml.), izplatību (kādi datu formāti ir pieejami, kādas ir datu izmaksas u.tml.).

Saistītie resursi:
arcgis.com
en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
lv.wikipedia.org/wiki/Ģeogrāfiskā_informācijas_sistēma
lgia.gov.lv/LGIA/Publikacijas


Rakstu arhīvs:

Citātu kartotēkas lielā sakopšanas talka
Shapefile izmantošana Microsoft Powerpoint
Klasiskās masāžas kursi – 7. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi – 6. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi – 5. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi – 4. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi – 3. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi – 2. nodarbība
Klasiskās masāžas kursi - 1. nodarbība
Datu pārvaldības rīks Append
ArcGIS trial
Izveidota LĢIA Karšu Pārlūka mobilā versija
ArcGIS for Desktop – ĢIS datu integrēšana un organizēšana
ArcGIS for Desktop - ArcMap: kartēšanas aplikācija
ArcGIS for Desktop – Ģeogrāfija satiekas ar ģeometriju
ArcGIS for Desktop - ArcĢIS sistēma
Atsevišķu šūnu aizsargāšana LibreOffice 5.0
Esri Maps for Office 3.1
Excel - grādu/minūšu/sekunžu pārvēršana decimālskaitļu grādu vērtībās
ArcGIS API for JavaScript – SimpleLineSymbol
ArcGIS API for JavaScript - PictureMarkerSymbol
ArcGIS API for JavaScript lokalizācija
ArcGIS API for JS, jeb pašam savs karšu pārlūks
Velns ir detaļās, jeb darbs pie mobilā karšu pārlūka
Tuvākais sabiedriskais transports
Endomondo datu importēšana ArcMapuzsauc kafijuArhīvs:


Meklēšana:

Birkas:
api, ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, bundle.widgets, Calc, codepen, css, dizains, Endomondo, Esri, excel, gpx, html, illustrator, JavaScript, klasiskā masāža, lgia.gov.lv, LKS-92 TM, procesā

Citātu kartotēka life skills office programmatūra ĢIS