Datu pārvaldības rīks Append

ģis /

Datu pārvaldības rīks Append, ļauj pievienot jaunus datus klāt jau esošajiem datiem. Pievienojamie dati var būt punkts, līnija vai daudzstūris.

ArcMap

Piemērā izmantoti vektora grafikas dati shape file formātā.

L_apbuve_jauns – pievienojamie dati

L_apbuve – mērķa dati

ArcMap 10.5 izvēlne:
Geoprocessing -> ArcToolbox -> Data Management Tools -> General -> Append

Input Datasets – pievienojamie dati.
Target Dataset – mērķa dati.

Schema Type – datu lauku īpašības:

TEST – Pievienojamo datu tabulas struktūrai ir jāsakrīt ar mērķa datu tabulas struktūru.

NO_TEST – Pievienojamo datu tabulas struktūrai nav jāsakrīt ar mērķa datu tabulas struktūru. Lauki, kas nesakritīs ar mērķa datu tabulas struktūru netiks pievienoti. Ar NO_TEST opciju var izmantot iespēju “Add Input field”, lai norādītu, no kura lauka ieejas datos ņemt datus (pieejama ar peles labo pogu klikšķinot uz lauka nosaukuma).
Tā var ērti pārnest datus, piemēram, no lauka “PIEZ” shape failā uz lauku “PIEZIMES” datubāzē.

Datu pievienošanas brīdī tiek bloķēti pamatdati un par procesa gaitu liecina informatīvā josla ar veicamās darbības nosaukumu “Append…”.

ArcGIS Pro

Līdzīgi tas izdarāms arī ArcGIS Pro vidē.

ArcGIS Pro 1.4.1 izvēlne:
Analysis -> Tools -> Geoprocessing -> Toolboxes -> Data Management Tools -> General -> Append

Python

Ja ērtāk darboties ar python, tad arī šeit jau pieejams gatavs skripts.

import arcpy
arcpy.env.workspace = “D:/gis/”
arcpy.Append_management([“L_apbuve_jauns.shp”], “L_apbuve.shp”, “TEST”,””,””)

Saistītie resursi:
desktop.arcgis.com
pro.arcgis.com